Náš tým

Jsme profesionálové
na svém místě

ARAM je moderní, praktická a důvěryhodná společnost v oblasti správy
aktiv a majetku, která dosáhla v České republice výjimečných výsledků.

Martin Kubík

Generální ředitel
mkubik@activeretail.cz

Něco málo o mě

Martin pracoval přes 16 let v managementu obchodního centra a maloobchodu a prokazatelně dosáhl vynikajících úspěchů. Disponuje rozsáhlou znalostí trhu a hlubokým porozuměním maloobchodu a majetkového obchodu.

Na co se specializuji

Než se stal členem ARAMu, pracoval Martin v Multi Mall Managementu a před tím v DTZ Česká republika. Jeho výjimečné výsledky zahrnují například řízení projektu a správa Shopping Centra Eurovea v Bratislavě (60 000 m2, DTZ), a příprava, otevření a správa shopping centra 24/7 OC FORUM Nová Karolina v Ostravě (57 000 m2)

Co mě pohání

Martin přichází s motivovaným pracovním přístupem, orientovaným na cíle a silnou vůlí.

Řídím společnost ARAM a již osmým rokem jsem zároveň ředitelem Nákupního a zábavního centra FORUM Nová Karolina Ostrava. Moje silná stránka je komunikace s nájemci a schopnost dát dohromady a vést tým, který je pro řízení každého centra nezbytný.

Moje úspěchy

Otevření a provoz brněského Futura (2001 – 2003), centra, které bylo jako jedno z prvních ovlivněno velmi silnou konkurencí, otevření a správa OC Haná v Olomouci (2003 – 2008), prvního obchodního centra ve 100 tis. městě s konceptem tz. malého supermarketu Carrefour. Získání správy, otevření a správa OC Eurovea Bratislava (2009 – 2011), otevření, každodenní práce a získání mandátu správy centra i po prodeji centra spol. Reico projektu FORUM Nová Karolina v Ostravě (2011 – do současnosti), včetně získání mandátu na přepronájem centra. Rozvoj a výsledky firmy, spokojenost našich klientů a celého týmu firmy.

Něco málo o mě

Roman pracuje jako Technický Manažer v rámci portfolia společnosti ARAM.

Na co se specializuji

Celkově strávil v majetkovém managementu 16 let a 11 z toho v technickém managementu obchodních center. Jeho rozsáhlé zkušenosti zahrnují například pozice Technický ředitel pro Euro Mall Centre Management pro Českou a Slovenskou Republiku.

Co mě pohání

Roman je specialista na přestavbu a technickou optimalizaci nemovitostí a je pověřený pro zajištění efektivního každodenního provozu pro klienty společnosti ARAM.

Roman Florián

Technický ředitel
rflorian@activeretail.cz

Mám tu možnost v našem projektu pracovat s vysoce kvalifikovaným a odborným týmem se sídlem v Ostravě. Spolupracuji s VŠB (vysoká škola Báňská Ostrava fakulta TZB), pro které realizuji exkurze v rámci našeho Ostravského projektu, vysvětlení fungování technologií v praxi, závady a zkušenosti z praxe. S kolegy z VŠB jsme pro některé projekty vyvíjeli LED technologii, kterou jsme následně v několika projektech implementovali. Technologie má 60 měsíční garanci a predikce fungování bez poškození je 10 let. Poskytují mi také podporu v oblasti správy nemovitostí, konkrétně v třídění odpadů pro některé projekty. Během své kariéry jsem se zdokonaloval v technických věcech různými semináři, školením na určité technologie (výtahy TUV, epoxidové podlahy, Sprinkery, EPS, EZS, separace odpadů ) a jako poslední v řadě jsem si v roce 2014 požádal díky své praxi o licenci ERÚ a ČTÚ (energetický regulační úřad a český telekomunikační úřad) na obchodování a prodej s elektřinou a telefonními službami. Po půl roce mi byly licence přiděleny. V současnou chvíli jsem garantem několika projektů pro obchodování, nákup a následný prodej elektřiny a telekomunikačních služeb v rámci ČR.

Moje úspěchy

Nastavení systému třídění odpadů v jednotlivých projektech s finanční úsporou až 45 % nákladů. Nastavení provozních nákladů s fokusem na cenovou stabilitu udržitelnou v letech. Využití možnosti zvýšení výnosu pro vlastníka objektu formou provozování vlastní LDS soustavy a prodeje telekomunikačních služeb.

Eva Kočí

Finanční ředitelka
ekoci@activeretail.cz

Něco málo o mě

Eva pracovala 17 let v majetku a maloobchodních financích a v současnosti dohlíží na finanční oddělení ARAMu.

Na co se specializuji

Předchozí zkušenosti zahrnují finanční poradenství pro MULTI A.S. Finanční management pro společnosti jako jsou TriStanifer Project, Somerston Olympia a ECE Project Management Praha. Její rozsáhlé zkušenosti pokrývají implementaci nových účetních systémů, rozpočtový management, analýzy/reporty, kontrolu a vyhodnocování.

Co mě pohání

Eva je orientovaná na řešení problémů v komplexních situacích. Je plně fundovaná v oblasti maloobchodních a majetkových financí a je pověřená poskytnout efektivní, konzistentní a spolehlivé finanční služby zákazníkům společnosti ARAM.

Starám se o finance společností vlastnících nákupní centra již cca 20 let. Fungování těchto specifických nemovitostí znám velice dobře nejen z čísel na papíře, ale i z praktického provozního hlediska. Znám všechny návaznosti provozních financí na statutární účetnictví, na smluvní dokumentaci, na majetek společnosti, principy rozpočtů a reportování majiteli centra. Umím posoudit výhody i nevýhody smluvních dokumentů z finančního hlediska.

Moje úspěchy

Aktivní účast při výrazném rozšiřování nákupního centra Olympia Brno včetně vybudování zelené zábavní zóny. Jako člen týmu správy centra a jednatel společnosti jsem s kolegy pomohla posunout toto nákupní centrum velikostí a úspěšností na 2. místo v republice. Zároveň jsme majiteli pomohli výrazně zvýšit tržní cenu této nemovitosti. Otevření ostravské Karoliny v roce 2012 a zvládnutí všech návazností ve finanční oblasti ve stanovených termínech. Následně náš finanční tým ARAMu pomohl majiteli zajistit hladký průběh due dilligence při prodeji nemovitosti v roce 2018. Získání mandátu správy nákupního centra Forum Nová Karolina i po prodeji realitnímu fondu České spořitelny REICO.

Něco málo o mě

Tomáš má více než 13 let zkušeností v oboru a je autorem mnoha úspěšných projektů napříč obchodními centry v Česku i v zahraničí. Spolu s týmem zkušených marketingových specialistů tyto projekty řídí a dohlíží na správný průběh a výsledky navržených marketingových strategií.

Na co se specializuji

Nejvíce zkušeností Tomáš nasbíral na různých pozicích v korporátním prostředí velkých nadnárodních firem, kde se kromě property managementu věnoval také práci na mezinárodních projektech. Disponuje rozsáhlou znalostí regionu CEE (Česko, Slovensko, Polsko) a posledních 6 let se specializuje na B2C a B2B marketing ve společnosti ARAM.

Co mě pohání

Je fascinovaný marketingem, soustředí se na výsledky, má unikátní kreativní přístup, který přináší úspěšný marketing a komunikační kampaně napříč všemi projekty, které společnost ARAM spravuje.

Tomáš Lučan

Marketingový ředitel
tlucan@activeretail.cz

Mou každodenní prací je zajišťování rovnováhy mezi vlastníkem center, jeho nájemci a koncovými zákazníky. Tvořím marketingové strategie a dohlížím na jejich uvedení do praxe. Obklopuji se týmem zkušených odborníků, díky kterým jsme vždy o několik kroků napřed. Mou silnou stránkou je, že umím velmi efektivně vynaložit dané prostředky a dosáhnout velké přidané hodnoty. Největší odměnou a motivací jsou pro mě hmatatelné a měřitelné výsledky mojí práce a práce celého týmu.

Moje úspěchy

Skvělé výsledky v rámci managementu klíčových národních a nadnárodních projektů pro IICG, Multi-Mall Management, Meyer Bergman, Gemo, DRFG či Reico. Vybudování největšího pivního festivalu na Moravě – Karolina Oktobeerfest. Nejúspěšnějším projektem posledních let je má rodina, která je zároveň mým největším koníčkem.

Kontakt

Potřebujete se na něco
zeptat? Napište nám

Máte zájem o naše služby, chcete se na cokoliv zeptat, domluvit si schůzku
nebo s námi spolupracovat? Napište nám, ozveme se Vám zpátky.