Služby

Finanční správa
ARAM

Klíčovou součástí přístupu ke správě majetku ARAM je zpeněžení a správa
půjček, servisních nákladů, nákladů na pojištění a indexování.

Klíčovou součástí přístupu ke správě majetku ARAM je zpeněžení a správa půjček, servisních nákladů, nákladů na pojištění a indexování. Jako součást našich certifikovaných účetních metod zajišťujeme fakturaci nákladů a přefakturaci nájemcům.

Používáním automatického systému EXACT generujeme čisté uspořádané zprávy, platby dodavatelů, zprávy o odchylkách nebo poklesech fondů. Kromě toho také čisté a transparentní zprávy pro vlastníky, dodavatele nebo nájemce. Také poskytujeme zprávy dat o nájmu a analýzy, včetně trendů v obratech atd.

Máme za to, že finanční správa je nezbytnou součástí prvotřídní správy majetku, umožňuje přesný monitoring nákladů a výnosů z komerčních pronájmů a ostatních poskytovaných služeb. Zároveň přináší podklady pro maximalizaci operačního zisku obchodních center.